Maximum post upload size verhogen in JBoss

Om de maximaal toegestane omvang van een file dat kan worden geupload te verhogen in JBoss moet de configuratie worden aangepast. Welke file moet worden aangepast is afhankelijke van de mode waarin JBoss draait. Draait deze in standalone mode dan gaat het om de file <jbosshome>/standalone/configuration/standalone.xml. Draait JBoss in domain mode dan gaat het om de file <jbosshome>/domain/configuration/domain.xml

Connectie maken met IBM FileNet vanuit losse servlet onder WebSphere

Als je een losse servlet maakt waarin connectie wordt gemaakt met IBM FileNet dan kan het voorkomen dat deze servlet prima werkt onder, bijvoorbeeld, Tomcat. Maar zodra je deze uitrolt binnen WebSphere dat je dan aanloopt tegen de volgende foutmelding: FNRCS0005E: SECURITY_INVALID_CREDENTIALS   Access to the Content Engine was not allowed because the Content Engine API library or the Web Service Interface (WSI) Listener could not find the required security context information.

Locatie struts actions

De standaard acties die Content Navigator aanbiedt, denk bijvoorbeeld aan de /p8/search actie zijn geimplementeerd als struts action. De lokatie van de klasse die de actie implementeert is als volgt terug te vinden:

- De mapping tussen url en actie is terug te vinden in de WEB-INF folder van de navigator web applicatie in het bestand action-mapping.xml

- De klasse is terug te vinden in de jar icncore.jar (in de WEB-INF/lib folder)

 

Runtime toevoegen van een actie aan een taakbalk

Het kan om verschillende redenen wenselijk zijn om runtime een actie toe te kunnen voegen aan een werkbalk. De acties die beschikbaar worden gesteld door een werkbalk worden geconfigureerd door de widgetproperties van de werkbalk widget. Door een actie runtime toe te voegen aan deze widgetproperties komt deze beschikbaar. Daarvoor is het id van de toe te voegen actie vereist. Dit is het id van de java variant van die actie. Daarmee kan met onderstaande code de actie runtime worden toegevoegd. Voeg deze code toe in de postCreate methode (voor het aanroepen van de inherited postCreate).

Branch verwijderen in git

Om een lokale branch te verwijderen in git kun je het volgende commando gebruiken:

git branch -D <branchnaam>

Om een remote branch te verwijderen kun je gebruik maken van het push commando:

git push origin --delete <branchnaam>

Subscribe to Programmeerhulp