Zoeken naar alle documenten in een map inclusief submappen